Bouwwerkzaamheden gaan niet ongemerkt voorbij, echter zal overlast tot een minimum worden beperkt.