Op dit moment kan (nog) geen bezwaar gemaakt worden tegen de plannen. Op het moment dat er een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd kunt u een zienswijze indienen. Tegen een daarna verleende omgevingsvergunning bouwen kunt u bezwaar maken.