Al enkele jaren is de gemeente in gesprek met verschillende projectontwikkelaars. Eind 2017 heeft Lidl het winkelcentrum gekocht. Vanaf dat moment zijn Lidl en gemeente met elkaar in gesprek gegaan. Dat heeft de nodige tijd gekost en totdat Lidl en gemeente het eens zijn over enkele hoofdlijnen en financiële zaken konden we omwonenden niet betrekken.