De leerkrachten van de toekomstige brede school kunnen vlak naast de school parkeren. Buiten lestijden is die parkeerplaats ook voor anderen beschikbaar.